CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Deadlines derde steunpakket naderen!

In dit artikel geven wij u een update over enkele steunmaatregelen uit het derde steunpakket voor ondernemers.

Derde steunpakket

Het derde steunpakket Coronamaatregelen voor ondernemers dat eind augustus 2020 werd gepresenteerd en werd aangevuld eind oktober 2020, loopt op 1 juli 2021 af. Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen en de uiterste aanvraagdatums van de verschillende regelingen.

  1. NOW-regeling 3.0 à uiterlijke aanvraagdatum tot en met 13 december 2020!
  2. TVL Q4-regeling à uiterlijke aanvraagdatum tot en met 29 januari 2020 17:00 uur!
  3. TOZO 3 à aanvragen steeds met maximaal 1 maand terugwerkende kracht
Tip!
Invoering vermogenstoets voor uitkering levensonderhoud op basis van TOZO 3 is vervallen. Deze is uitgesteld tot de aanvraag van TOZO 4. Vanaf 1 april 2021 kan een tegemoetkoming voor TOZO 4 worden aangevraagd bij uw woongemeente.Mocht u nog een van de regelingen willen aanvragen, zorg dan dat u op tijd bent. Voor advies en in geval van vragen kunt  u altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Voor de informatie over het derde steunpakket verwijzen wij u naar de volgende artikelen:
NOW 3.0 Wat zijn de voorwaarden?
Opnieuw extra steun voor getroffen sectoren
Overzicht financiële regelingen

Bijzonder uitstel van belastingbetaling

Verder willen wij u nog attenderen op het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Begin november 2020 is als gevolg van de tweede golf besloten om bijzonder uitstel van betaling tot 31 december 2020 te verlengen. Dit houdt het volgende in. Als u nog geen uitstel van betaling heeft aangevraagd en als gevolg van de tweede golf in betalingsproblemen bent gekomen, kunt u tot 1 januari 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Als u reeds uitstel heeft aangevraagd in verband met de coronacrisis, heeft u drie maanden uitstel van betaling van de belastingaanslagen. Indien gewenst kunt u verlenging aanvragen van dit bijzonder uitstel van betaling. Houdt u er wel rekening mee dat er een verklaring van een derde deskundige (een verklaring alsmede een liquiditeitsprognose) vereist is wanneer het bedrag aan nog te betalen belastingen meer is dan € 20.000.

Indien mogelijk adviseren wij u belastingaanslagen waarvoor uitstel is aangevraagd, zo spoedig als mogelijk na afloop van het uitstel te betalen. Het is immers uitstel en géén afstel. Als u het uitstel van betaling niet verlengd, dan stuurt de belastingdienst u een betalingsvoorstel dat ingaat op 1 juli 2021 en waarbij u de belastingschuld in 36 maanden dient af te lossen.

Let op! Er is geen automatisch uitstel van betaling meer na afloop van het bijzonder uitstel 

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat voor aangiften die na afloop van de periode van het bijzonder uitstel van betaling worden ingediend en betaald moeten worden géén automatisch uitstel van betaling meer wordt verleend. Dat geldt ook voor belastingaanslagen die na afloop van deze termijn van uitstel van betaling worden opgelegd.

Als bijvoorbeeld uw uitstel van betaling in december afloopt, zal u de aangifte loonheffing over de maand december vóór 31 januari 2021 moeten betalen. Anders ontvangt u een naheffingsaanslag met boete voor niet-tijdige betaling.

Tijdige melding betalingsonmacht door bestuurders
Als u bestuurder van een rechtspersoon bent, bijvoorbeeld een B.V., N.V. of een stichting, denkt u dan ook aan het tijdig melden van de betalingsonmacht als u er voor kiest om het bijzondere uitstel van betaling van loonheffingen, omzetbelasting, kansspelbelasting, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, binnenlandse accijnzen of verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken niet te verlengen. Ook deze verplichting herleeft in dat geval weer.

Verwacht u in aanmerking te komen voor een of meer van deze regelingen en/of wilt u graag meer informatie, neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder.

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×