CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Economische maatregelen Nederlandse overheid voor ondernemers

Economische maatregelen Nederlandse overheid voor ondernemers/werkgevers als gevolg van de Corona-epidemie (Covid-19). Onze aanpak!

Op 12 maart jl. heeft de Nederlandse overheid diverse economische maatregelen aangekondigd voor ondernemers / werkgevers. Deze zijn op 15 maart jl. aangevuld. Mogelijk worden deze nog verder aangevuld. Houd onze website in de gaten.

Deze economische maatregelen betreffen:

 1. Regeling voor werktijdverkorting voor uw werknemers
 2. Aanvraag uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffing bij de belastingdienst
 3. Verlaging voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting
 4. Aanvraag BMKB-krediet.

Uitleg/toelichting:

1. Regeling voor werktijdverkorting voor uw werknemers

Stap 1

Aanvraag vergunning werktijdverkorting voor uw werknemers

Voorwaarden:

 • U bent een werkgever die getroffen is door een bijzondere situatie, die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Het Kabinet heeft de Corona-epidemie aangemerkt als een bijzondere situatie
 • U verwacht dat u als gevolg van de Corona-epidemie minimaal 2 weken en maximaal 24 weken, tenminste 20% minder werk te hebben voor uw werknemers

Als u voldoet aan deze voorwaarden, kunt u een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van SZW. De vergunning geldt maximaal 6 weken, maar kan zo nodig 3 keer worden verlengd tot maximaal 24 weken.

Wij kunnen u van dienst zijn bij deze aanvraag.

De vergunningaanvraag kent helaas geen terugwerkende kracht. Ook geldt er een zogenaamde periode van “eigen risico” van twee weken. Twijfelt u of u inderdaad 20% minder werk heeft voor uw werknemers als gevolg van de Corona-epidemie. Dan adviseren wij u de vergunning alvast aan te vragen.

Let op:

 • de werktijdverkorting geldt alleen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft en dus niet voor uitzendkrachten, nuluren-contracten, ZZP’ers
 • een verlenging kan worden aangevraagd tot uiterlijk in de zevende week na afloop van de vergunning

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=42558&mNch=svtg1u4bbr

Stap 2:

Melden vergunning werktijdverkorting en aanvraag van een tijdelijke WW-uitkering voor werknemers

Zodra u de eerste vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken, dan dient u dit – uiterlijk op de 2e dag na ontvangst van de vergunning – te melden bij het UWV. Deze meldplicht geldt alleen voor de eerste vergunning.

Melding kunt u doen met behulp van het formulier “ Melden werktijdverkorting”.

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx

Wij zijn u graag van dienst bij het doen van deze melding.

Stap 3:

Aanvraag tijdelijk WW-uitkering voor uw werknemers

Voor het eerst in de 7de week na afgifte van de vergunning kunt u voor uw werknemers een tijdelijke WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Omdat uw loondoorbetalingsplicht voor uw werknemers doorloopt, kan de WW-uitkering met toestemming van de werknemer aan u worden overgemaakt.

Dat kunt handmatig doen met behulp van het formulier “Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting” van het UWV. (Link invoegen)

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting.aspx

Let op:

 • Uw werknemers dienen wel aan de voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering;
 • Is uw werknemer ziek geweest in de periode van de werktijdverkorting? Dan ontvangt u hiervoor geen WW-uitkering;
 • Voor elke werknemer waarvoor u een WW-uitkering wilt aanvragen moet u een afzonderlijk formulier invullen.

Omdat een vergissing zo begaan is, zijn wij u graag van dienst bij het invullen van het formulier / de formulieren en het verzorgen van uw aanvraag.

2. Aanvraag uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffing bij de belastingdienst

Als crisismaatregel kunt u uitstel van betaling voor de volgende belastingschulden krijgen.

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonheffing

Het betreft een invorderingsmaatregel. De aangifteplicht blijft dus bestaan.

Let op! Er moet wel sprake zijn van een belastingschuld die u nu niet kunt betalen.

Dit verzoek dient schriftelijk te geschieden bij de belastingdienst en een derde deskundige (uw adviseur/accountant) zal een verklaring moeten afgeven.

Uit die verklaring moet blijken dat:

 • U bestaande betalingsproblemen heeft en bijvoorbeeld niet van nog te verwachten betalingsproblemen
 • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus
 • De onderneming levensvatbaar is

De belastingdienst kan om zekerheid vragen en nadere voorwaarden stellen. Een verzuimboete voor niet op tijd betalen van omzetbelasting of loonheffing hoeft u niet te betalen.

Let op! Bent u B.V., stichting of anderszins belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, denkt u dan ook aan om tijdig uw betalingsonmacht voor omzetbelasting en loonheffing te melden bij de Belastingdienst. Dit geldt ook in het geval u de pensioenpremies aan pensioenfonds niet tijdig kunt voldoen. Als bestuurder van uw B.V., stichting of vereniging moet u de betalingsonmacht tijdig melden bij uw pensioenfonds.

Kortlopend telefonisch uitstel van betaling (4 maanden)

Naast bovengenoemde crisismaatregel kunt u in bepaalde gevallen ook kortlopend uitstel van betaling krijgen, voor een periode van 4 maanden na de laatste vervaldag van uw aanslag. Deze regeling bestaat al langer. U kunt dit uitstel telefonisch aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Voor dit kortlopend uitstel moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020
 • U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag.
  (loonheffing en omzetbelasting)
 • U hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan
 • U hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf
 • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000
  Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waartegen u bezwaar hebt gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen
 • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020
 • U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag.
  (loonheffing en omzetbelasting)

3. Verlaging voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting

Uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt u verlagen, indien u een lagere winst verwacht als gevolg van de coronacrisis. Neemt u contact met ons op als u uw voorlopige aanslag verlaagd wilt hebben.

4. Aanvraag BMKB-krediet.

Verruiming van Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) treedt per 16 maart 2020 in.

Het ministerie van Economische zaken heeft op 15 maart jl. een tijdelijke verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten tot 16 maart 2022 bekendgemaakt.

Deze is bedoeld voor MKB-bedrijven met een gezond toekomstperspectief.

BMKB-regeling is een borgstellingsregeling door de overheid aan MKB-bedrijven die niet voldoende zekerheid kunnen verschaffen voor de kredietaanvraag, maar verder een gezond toekomstperspectief hebben.

De aanvraag dit krediet hiervan loopt via de financiers / banken.

Financiers kunnen hiervoor terecht bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Normaliter komt 50% van het krediet dat de financier verstrekt in aanmerking voor BMKB-regeling. De borgstelling reikt tot 90% van het krediet dat verstrekt wordt onder deze BMKB-regeling.

Vanaf 16 maart 2020 wordt het kredietmaximum verhoogd van 50% naar 75% van het totaal verleende krediet onder deze BMKB-regeling. De regeling kan benut worden voor een overbruggingskrediet of verhoging van een rekening-courantkrediet met een maximale looptijd van 2 jaar.

Let op!

 • Het krediet moet in de toekomst afgelost moeten worden. Het is aannemelijk dat de verruiming binnen 2 jaar moet worden afgelost. Let dus goed op uw aflossingscapaciteit.

Neem contact op met uw relatiebeheerder wanneer u bovenstaande zaken geregeld wilt hebben.

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×